projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2024
02.05. 10

Das Wetter / Počasí

Určeno pro 8.-9. ročník ZŠ, popř. konverzaci v NJ. Seznámení se slovní zásobou tématu, procvičování (přiřazování, popis, tvoření vět), poslech a čtení s porozuměním.
Předváděcí sešit WETTER (28 stránek) se snaží seznámit žáky se základní slovní zásobou tematického okruhu, zahrnuje aktivity k jejímu procvičení. Dále obsahuje aktivity, které se zaměřují na poslech a čtení s porozuměním, a různé další podněty vedoucí k aktivnímu využívání probraný lexikálních jednotek. Na každé stránce uvedeny metodické poznámky s pokyny a použitými prostředky.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora