projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
22.02. 12

Revision (Units 1-9)

Předváděcí sešit obsahuje aktivity k procvičování tvoření otázek a odpovědí na ně, práci s určitým a neurčitým členem, doplňování tvarů slovesa to have a práci s protiklady.
Předváděcí sešit obsahuje aktivity k procvičování tvoření otázek a odpovědí na ně, práci s určitým a neurčitým členem, doplňování tvarů slovesa to have a práci s protiklady. Je určen pro 4. třídu buď jako opakování na celou hodinu, nebo jako dílčí aktivity pro zpestření hodin, navazuje na učebnici CHATTERBOX 1(modrá) jak ve slovní zásobě, tak gramatických strukturách.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora