projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
29.09. 11

Velikonoce

Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Velikonoce.
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Velikonoce. Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny. Obsah přípravy: motivační, procvičovací a opakovací stránky, interaktivní: 2. - 5. strana teoretická: strana 6. - 8. Mezipředmětové vztahy: český jazyk, zeměpis. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka. Cíl: zábavnou formou předat informace o Velikonocích (charakteristika Velikonoc, symboly, zvyky a tradice), žák by měl vysvětlit, proč jsou velikonoční svátky pohyblivé.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora