projektui.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2019
25.10. 11

Vánoce

Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Vánoce.
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Vánoce. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Obsah přípravy: motivační interaktivní strana 2, procvičovací a opakovací stránky, interaktivní: 3. - 4. strana, 6. - 7. strana teoretická: strana 5. Mezipředmětové vztahy: český jazyk, zeměpis, hudební výchova. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka. Cíl: zábavnou formou předat informace o Vánocích (charakteristika Vánoc, vánoční symboly, vánoční bytosti), seznámit se s příběhem narození Ježíše Krista.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora