projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
08.06. 10

Státní symboly (1. část)

Pro 6. ročník, tematický celek - Stát.
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství, (Výchova ke zdraví). Tematický celek: Stát - státní symboly Téma hodiny (přípravy): Státní symboly (1. část) Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny (s četbou pověsti) Obsah přípravy: motivační úkol,výkladová část, opakovací úkoly Mezipředmětové vztahy: český jazyk, literatura Pomůcky: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost nebo Slovník cizích slov, Ústava ČR, Staré pověsti české od Aloise Jiráska Cíl: srovnat si vědomosti získané na 1. stupni o státních symbolech, doplnit si vědomosti o státních symbolech (a částečně i o Ústavě ČR - dále bude probírána), uvědomit si význam státních symbolů pro ČR, zvládnout je vyhledat, četba pověsti
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora