projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
29.01. 12

Přírodní bohatství

Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Přírodní bohatství.
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Přírodní bohatství. Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny. Obsah přípravy: neinteraktivní jsou stránky 3 a 5. Ostatní jsou interaktivní. Lze některé stránky použít i jako předlohy pro zápis do sešitu. Mezipředmětové vztahy: zeměpis. Pomůcky: Atlas ČR, mapa ČR, práce s internetem. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka, Zvýrazňovač. Cíl: zopakovat již známé informace ze zeměpisu a z I. stupně ZŠ, zábavnou formou si připomenout přírodní bohatství naší země.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora