projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2024
28.02. 12

Telč - město na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Památky organizace UNESCO.
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Památky organizace UNESCO. Téma hodiny (přípravy): Telč - město na Seznamu světového dědictví UNESCO. Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny. Obsah přípravy: neinteraktivní jsou stránky 3, 4 a 8. Ostatní jsou interaktivní. Lze některé stránky použít i jako předlohy pro zápis do sešitu. Mezipředmětové vztahy: dějepis, zeměpis, český jazyk, anglický a německý jazyk, výtvarná výchova. Pomůcky: práce s internetem. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka, Výplň. Cíl: získat informace o městě Telč, jehož historické centrum je zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, uvědomit si znaky renesance na jenom z domů, zopakovat si významné osobnosti spjaté nejen s Telčí.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora