projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
17.11. 11

Svatba a manželství

Příprava určena pro 6. nebo 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina a zákon o rodině. Téma hodiny (přípravy): Svatba a manželství.
Příprava určena pro 6. nebo 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina a zákon o rodině. Téma hodiny (přípravy): Svatba a manželství. Časový rozsah: 1 vyučovací hodina. Obsah přípravy: motivační k diskusi, neinteraktivní strana 2, procvičovací a opakovací stránky, interaktivní: 3. - 5. strana, 6. - 7. strana teoretická, interaktivní, 8. strana interaktivní a motivační. Mezipředmětové vztahy: český, anglický a německý jazyk. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka. Cíl: zábavnou formou předat informace o svatbě a manželství (zákon o rodině), žáci se mají též zamyslet nad významem manželství a rodiny v dnešní době.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora