projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2019
18.02. 12

Naše vlast - kulturni dědictví

Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Kulturní dědictví.
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Kulturní dědictví. Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny. Obsah přípravy: neinteraktivní jsou stránky 3 a 4. Ostatní jsou interaktivní. Lze některé stránky použít i jako předlohy pro zápis do sešitu. Mezipředmětové vztahy: zeměpis, výtvarná výchova, český jazyk. Pomůcky: práce s internetem. Učitel by si měl připravit obrazovou část hodiny, wikipedie poskytuje dostatek fotografického materiálu. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka, Zvýrazňovač. Cíl: zopakovat již známé informace ze zeměpisu, výtvarné výchovy a z I. stupně ZŠ, zábavnou formou si připomenout kulturní bohatství naší země, upozornit na různé významy pojmu kultura. Učitel může dále pracovat s pojmy národní kulturní památka, kulturní památka či kulturní zvyklosti.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora