projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
17.11. 11

Významní předci - 2. část

Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 2. část.
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 2. část. Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny. Obsah přípravy: všechny stránky přípravy jsou interaktivní. Žáci budou především procvičovat již získané vědomosti. Strana 4 a 5 může po doplnění sloužit jako návrh zápisu do sešitu. Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, dějepis, fyzika, přírodopis. Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka Cíl: zábavnou formou představit některé významné české osobnosti z různých vědních oborů společenských oblastí.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora