projektui.cz

svátek má Ferdinand, 30.5. 2024
19.12. 10

Nejznámější čeští světci

Příprava určena pro 6. ročník. Tematický celek: Slavní předkové Téma hodiny: Nejznámější čeští světci
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Slavní předkové Téma hodiny (přípravy): Nejznámější čeští světci Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny + domácí úkol Obsah přípravy: motivační úkoly (strany 2,4,5), procvičovací a opakovací úkoly (strany 3,5,6), domácí cvičení (strana 7) Mezipředmětové vztahy: dějepis, zeměpis Pomůcky: kalendář, dějepisná příručna, nějaká kniha s přehledem architektury na našem území Práce s internetem Nástroje ActivInspire: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka Cíl: zábavnou formou vytvořit přehled nejznámějších českých svatých, uvědomit si u těchto osob význam historický i společenský.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora