projektui.cz

svátek má Maxim a Maxmilián, 29.5. 2024
05.12. 10

Čas a jeho plynutí

Tematický celek: Rok v jeho proměnách, Téma: Čas a jeho plynutí, určeno pro 6. ročník
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Čas a jeho plynutí Časový rozsah: 1 vyučovací hodiny Obsah přípravy: motivační úkol,výkladová část, opakovací úkoly Mezipředmětové vztahy: český jazyk a literatura, anglický jazyk, fyzika, matematika Nástroje Activstudia: Pero, Výběr, Další stránka, Předchozí stránka, Zvýrazňovač, Guma, Vymazat Cíl: uvědomí si význam času pro lidský život, zároveň význam času jako fyzikální veličiny, zopakují si vědomosti z jiných předmětů (počty v matematice a fyziky, frazémy v českém jazyce), vyzkouší si práci "pod časem" (práce s časovačem).
Ročníky:

Další materiály tohoto autora