projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
11.05. 10

Zdravý životní styl

Pro 6. ročník, k tematickemu celku Volný čas a zdravý způsob života, materiál je zaměřen ke zdravé stravě
Materiál je vhodný do předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství (Výchova ke zdraví). Obsahuje zásady zdravého životního stylu se zaměřením ke zdravé stravě. Ke splnění úkolů je však nutné, aby učitel výklad doplnil o další informace. Přípravu je vhodné rozložit do dvou vyučovacích hodin, dělí se na motivační úkoly, výkladovou část a procvičování. Žáci by si měli uvědomit zásady zdravého života, dále by měli pochopit, proč se dodržují. Měli by se zamyslet nad stravovacími návyky dnešních mladých lid a také by měli věnovat pozornost základním živinám v potravinách (vliv na naše zdraví).
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora